NOORDER MANAGEMENT

De Vier Heeren
Transformatie tot een zorgboerderij
Donderdag 31 mei is de adviesnota "duurzaamheid en maatschappelijke sport" voor het Park A4 gepresenteerd aan Burgemeester en wethouders. In het advies wordt de ambitie om de verhouding sport/recreatief groen te verbeteren beschreven.